14 Ιανουαρίου 2014

Γρήγορη και αξιόπιστη ασύρματη δικτύωση φέρνει η νέα γενιά Wi-Fi

To Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Λαχανικών (ΙΕΕΕ) ανακοίνωσε την επικύρωση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11ac-2013, το οποίο φέρνει σημαντικά υψηλότερη διαμεταγωγή δεδομένων σε περιβάλλον πολυχρηστικών ασύρματων τοπικών δικτύων (WLANs). H νέα προσθήκη στο πρότυπο του Wi-Fi, έχει σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης μέσω της παροχής ρυθμών δεδομένων έως και 7 Gbps στην μπάντα των 5 GHz, τιμή πάνω από 10 φορές υψηλότερη σε σχέση με αυτήν προηγούμενη κατοχυρωμένη.

«Καθώς τα ασύρματα δίκτυα γίνονται ευρέως διαθέσιμα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποκόψουν τις εφαρμογές τους από τις σταθερές ζεύξεις και να εκμεταλλευτούν την ευκολία , ελευθερία και την ευχρηστία που προσφέρουν οι ασύρματες ζεύξεις», δήλωσε Bruce Kraemer, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11. «Η μετάβαση αυτή δημιουργεί μια εξελικτική ανάγκη για τη βελτίωση της χωρητικότητας των ασυρμάτων δικτύων, έτσι ώστε να υποστηρίξει τόσο τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό χρηστών, όσο και νέες ομοταξίες εφαρμογών με μεγαλύτερες ανάγκες σε εύρος ζώνης (bandwidth). Επιπροσθέτως, καθώς αυξάνει η χρήση ασυρμάτων τοπικών δικτύων διαμοιραζόμενου φάσματος, οι μηχανισμοί ασύρματης πρόσβασης πρέπει να βελτιωθούν έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη πολυχρηστική διαμεταγωγή δεδομένων. Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11ac έχει σκοπό να καλύψει τις εξελισσόμενες αυτές ανάγκες για μεγαλύτερους ρυθμούς δεδομένων και για να καταστήσει εφικτές νέες γενιές απαιτητικών σε δεδομένα ασύρματες εφαρμογές», συμπληρώνει ο ίδιος.

Το πρότυπο 802.11ac-2013 προσθέτει εύρη ζώνης καναλιού στα 80 και 160 MHz, τόσο με όμορα όσο και με μη όμορα κανάλια των 160 MHz για την ευέλικτη ανάθεση καναλιών. Προσθέτει υψηλότερης τάξης διαμόρφωση, υπό τη μορφή της 256 ορθογωνικής διαμόρφωσης πλάτους (QAM), με συνέπεια μια επιπλέον αύξηση κατά 33% στο ρυθμό δεδομένων. Περαιτέρω διπλασιασμός του ρυθμού δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης του μέγιστου αριθμού χωρικών ροών στις οκτώ.

Η τροποποίηση του προτύπου 802.11ac-2013 εισάγει μια επαναστατική νέα τεχνολογία για την υποστήριξη πολλαπλών ταυτόχρονων μεταδόσεων λήψεως, η οποία ονομάζεται «multi-user multiple-input, multiple-output» (MU MIMO). Με τη χρήση τεχνολογίας «έξυπνων» κεραιών, η τεχνολογία MU MIMO επιτρέπει αποδοτικότερη χρήση του φάσματος, υψηλότερη χωρητικότητα και μειωμένη αδράνεια συστήματος, μέσω της υποστήριξης έως και τεσσάρων ταυτοχρόνων εκπομπών χρήστη. Το συγκεκριμένο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για συσκευές λήπτες με περιορισμένο αριθμό κεραιών, όπως είναι τα smartphones και τα tablets. Επιπροσθέτως, οι προσθήκες στο πρότυπο, βελτιστοποιούν τους υπάρχοντες μηχανισμούς διαμόρφωσης δέσμης (beamforming) εκπομπής και αυξάνει την υιοθέτηση της σχετικής τεχνολογίας σε περισσότερες συσκευές. Η διαμόρφωση δέσμης εκπομπής είναι πολύτιμη τεχνολογία, η οποία βελτιώνει σημαντικά την κάλυψη, την αξιοπιστία και την επίδοση ρυθμού δεδομένων.

Στην ανάπτυξη του προτύπου IEEE 802.11ac συμμετέχουν άνω από 300 ειδικοί από προμηθευτές εξοπλισμού και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, παρόχους υπηρεσιών, ολοκληρωτές συστημάτων, συμβουλευτικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα από 20 και πλέον χώρες,

πηγη: http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=382780

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου