30 Οκτωβρίου 2013

Με 1.400 νέες καταλήξεις διευθύνσεων θα πλημμυρίσει το Internet

Πηγή http://tech.in.gr/news/article/?aid=1231270554


Ιντερνετικές διευθύνσεις με περισσότερες από 1.400 νέες καταλήξεις αρχίζουν με αργά βήματα να λειτουργούν στο Ίντερνετ από τις 23 Οκτωβρίου 2013. Η ICANN, η διεθνής επιτροπή αρμόδια για την απόδοση διαδικτυακών ονομάτων και αριθμών ανακοίνωσε ότι οι πρώτες νέες καταλήξεις πρώτου επιπέδου στο κυριλλικό, ρώσικο, και το κινέζικο αλφάβητο ανταποκρίνονται ήδη στα αιτήματα σύνδεσης. Έτσι, εκτός από διευθύνσεις με κατάληξη .com, .org, .info, .gov ή .edu θα συναντάμε στο Ίντερνετ και καταλήξεις με την επωνυμία επιχειρήσεων, οργανώσεων, φορέων ή άλλους χαρακτηριστικούς προσδιορισμούς όπως .πολιτισμός .βιβλίο ή .αθήνα σε διάφορες γλώσσες.
Πρόκειται για τα νέα generic Top Level Domain Name, ή gTLD, δηλαδή τα ονόματα μητρώου πρώτου επιπέδου (π.χ. στην διεύθυνση http://example.com, το όνομα μητρώου πρώτου επιπέδου είναι το .com και το όνομα μητρώου δευτέρου επιπέδου το example). Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των gTLD ήταν περιορισμένος στα 22 (.com, .info, .org, .edu, και άλλα). Με το πρόγραμμα νέων gTLD της ICANN ο αριθμός τους αυξάνεται εκθετικά, αφού ξεπερνούν τα 1.400 νέα gTLD.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Απόδοσης Διαδικτυακών Ονομάτων και Αριθμών, οι νέες καταλήξεις θα ευνοήσουν την καινοτομία, θα εντείνουν τον ανταγωνισμό και θα δώσουν περισσότερες επιλογές στον τελικό χρήστη του Διαδικτύου, αν και θα κριθούν στην πράξη. Αναφέρεται για παράδειγμα πως, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κατοχυρώσουν μια κατάληξη με την επωνυμία τους και στην συνέχεια να διαχειριστούν την κατοχύρωση ονομάτων δευτέρου επιπέδου. Έτσι, για παράδειγμα μια γαλακτοβιομηχανία θα μπορούσε να εισάγει διευθύνσεις με κατάληξη .[γαλακτοβιομηχανία] και δευτερεύον όνομα κάθε ένα από τα προϊόντα της, με προφανή οφέλη. Επίσης, οι φορείς/επιχειρήσεις μπορεί να επιλέξουν να πουλήσουν τις διευθύνσεις δευτέρου επιπέδου που θα καταλήγουν στο νέο gTLD, π.χ. .πολιτισμός ή .βιβλίο. Ενδιαφέρον αναμένεται να δείξουν οι δήμοι, και οι καταλήξεις για μεγάλες πόλεις έχουν ήδη καταχωρηθεί (π.χ. paris) στην λίστα με τα νέα gTLD.

 • .[επωνυμία επιχείρησης],
 • .[private]
 • .[language]
 • .[region]
 • .[γλώσσα]
 • .culture,
 • .luxury,
 • .literacy
 • retail.brand
 • product.brand
 • app.brand
 • customer.brand
 • slogan.brand
Πάντως, η Επιτροπή δεν παραλείπει να διευκρινίσει πως η κατοχύρωση νέων καταλήξεων πρώτου επιπέδου δεν είναι ούτε φθηνή, ούτε εύκολη. Η υποβολή του αιτήματος και μόνο μπορεί να κοστίσει 185.000 δολάρια ή και παραπάνω (υπάρχουν δυνατότητες υπαναχώρησης με μερική επιστροφή του ποσού που προκαταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης στο οποίο θα γίνει). Επίσης, για την αξιολόγηση κάθε αιτήματος απαιτούνται μήνες και μπορεί να χρειαστεί να περάσει ένας χρόνος για να ενεργοποιηθούν τα νέα ονόματα μητρώου σε αυτό το επίπεδο για να είναι προσβάσιμοι οι δικτυακοί τους τόποι. Επιπλέον, μετά την επιτυχή δέσμευση και αφού δεν ανακύψουν προβλήματα νομικής φύσεως, όπως ενστάσεις σχετικές με την εμπορική επωνυμία (προβλέπεται περίοδος τουλάχιστον 30 ημερών για την υποβολή τέτοιων ενστάσεων), ο φορέας ή η επιχείρηση που θα δεσμεύσει το νέο gTLD αναλαμβάνει να το διαχειριστεί, κάτι που συστήνεται από την επιτροπή να ανατίθεται σε ειδικούς στην βιομηχανία των ονομάτων μητρώου.

Παρ'όλα αυτά, η ICANN αναμένει εκατοντάδες αιτήματα κατοχύρωσης ανά τον κόσμο και δίνει προτεραιότητα σε αιτήσεις για καταλήξεις σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής (αναφέρονται το ελληνικό, το κυριλλικό και το κινέζικο αλφάβητο). Οι πρώτες καταλήξεις πρώτου επιπέδου που λειτουργούν είναι η αραβική λέξη web ή network, οι ρώσικες λέξεις online και website καθώς και η λέξη game στα κινέζικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου